top of page

Účetnictví a daňová evidence

Vyzkoušejte pohodlí online účetnictví.

Jedná se o zpracování dat na našem serveru, ke kterému má klient svůj vlastní vzdálený přístup, může do účetního systému sám evidovat prvotní doklady a podílet se tak na účetním procesu.

Tento způsob spolupráce přináší větší přehled o zaúčtovaných dokladech v reálném čase, možnost připojení 24h z počítače, notebooku či tabletu.

Data na serveru jsou chráněna nejmodernějšími technologiemi a několikanásobně denně zálohována.

 

Naše účetní služby zahrnují:

  •  průběžné zpracování účetních dokladů

  •  kontrola účetnictví

  •  sestavení závěrky a zpracování účetních výkazů

  •  účetní poradenství

  •  evidence pohledávek a závazků

  •  evidence majetku včetně sestavení odpisového plánu

  •  záznamní povinnosti k DPH, podklady pro kontrolní hlášení

  •  rekonstrukce účetnictví

  •  auditorské služby prováděné prostřednictvím externí auditorské kanceláře

Financial accounting. Pen and calculator on business report.jpg

27 let praxe v oboru

Vyžádejte si cenovou nabídku

Ceny jsou stanoveny individuálně dle rozsahu služeb a požadavků klienta.

Za účetní služby je obvykle sjednán měsíční paušál. 

Orientační výši měsíčního paušálu Vám můžeme navrhnout po odeslání "formuláře kalkulace ceny".

bottom of page