V roce 2018 dochází opět ke zvýšení minimální mzdy

Od 1. dubna 2015 dochází k rozšíření okruhu zboží, na které se vztahuje přenesená daňová povinnost.

Jedná se o obiloviny a technické plodiny (s vyjímkou cukrové řepy), některé kovy (včetně drahých kovů), mobilní telefony, integrované obvody, přenosová zařízení pro automatické zpracování dat a videoherní konzole.

Finanční správa bude po přechodné období roku 2015 akceptovat i podání učiněná datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu

Pokud se formálně zapsané sídlo osoby povinné k dani liší od sídla skutečného, má tato osoba povinnost nahlásit skutečné sídlo prostřednictvím formuláře "Oznámení o změně registračních údajů".

Finanční správa začíná rozesílat obálky se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí.

Právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datových schránek.

Vláda schválila zákon o evidenci tržeb i snížení DPH v oblasti stravovacích služeb.

Dne 15.6.2015 bylo schváleno nařízení, díky kterému dojde k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v oblasti obilovin a technických plodin.

Od 1.1.2016 vzniká všem plátcům daně z přidané hodnoty a osobám povinným k dani povinnost podávat daňové přiznání a další podání pouze elektronicky. 

Dne 13.1.2016 schválila vláda návrh Ministerstva financí na zmírnění sankcí u kontrolního hlášení DPH.

Nejpozději 1.4.2016 končí termín pro podání Oznámení o osvobozených příjmech.

Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017

Od 1.1.2018 dochází opět ke zvýšení minimální mzdy

DAŇOVÝ KALENDÁŘ

Žádné události

Daňová kancelář Richard Taláb © 2015. Všechna práva vyhrazena. Vedení učetnictví a komplexní zpracování daní.
Vytvořil HelpMark. Daňová a účetní kancelář Brno. Daňové přiznání vedení účetnictví a poradenství Břeclav.