Menu

Poskytujeme komplexní daňové služby pro firmy i jednotlivce. V tomto oboru máme praxi již 22 let.

Díky neustále se vyvíjejícímu daňovému systému je efektivní řízení daňových záležitostí čím dál náročnější. Je důležité soustředit se na vlastní podnikání a účetní a daňové problémy přenechat zkušeným odborníkům. Efektivní daňové plánování může ušetřit vaše peníze a minimalizovat případná rizika plynoucí z daňových kontrol.

Na základě plné moci jsme schopni zajistit veškerý kontakt s daňovou správou od podání daňového přiznání až po zastupování při daňové kontrole.

Daňový poradce Richard Taláb je přihlášen k Etickému kodexu Komory daňových poradců ČR a ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání.